På Östasiatiska museet visas Juxtaposing Craft, vilken utforskar det handgjorda i ett utbyte mellan Norden och Japan. I utställningen möts nytt skapande från formgivare, konstnärer och hantverkare sida vid sida med föremål ur de samlingar Världskulturmuseerna förvaltar.

Visas till hösten 2023.