Med medlemskap i Vänföreningen ger du ett betydelsefullt stöd till Östasiatiska museets verksamhet.

Som medlem får du möjlighet att delta i olika aktiviteter som Vänföreningen arrangerar, såsom intressanta föreläsningar, specialvisningar och resor till spännande museer och samlingar runt om i Sverige och utomlands. I Vänföreningens Nyhetsbrev, som utkommer fyra gånger per år, får du information om museets verksamhet och aktuella utställningar. Medlemmar får dessutom 10% rabatt i museibutikerna på Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm.

 

Årsavgift:

Enskild: 200 Kr
Par: 375 Kr
Ungdom (under 25 år): 150 Kr
Pensionär: Enskild 175 Kr
Pensionär: Par 325 Kr
r

Medlemsavgiften gäller fram till årskifte. 

 

Vid medlemsfrågor eller adressändring, kontakta:

info@ostasiatiska-museets-vanner.se eller

medlemssekreterare Louise Kinberg på tel. 073-5303434.