gallery/drake2

ÖSTASIATISKA MUSEETS VÄNNER

gallery/exterior 402

Östasiatiska Museets Vänner är en förening vars syfte är att stödja Östasiatiska Museets verksamhet - bland annat genom inköp av konstföremål - samt att främja studier av östasiatisk konst och kultur.

Aktuellt - Nästa föreläsning: 21 oktober kl. 14.00

Monica Braw, fil.dr. i japansk historia med en avhandling om censur av atombomben, kommer att tala om Edita Morris som hon skrivit en biografi om.

Edita Morris (född Edit Toll) var en svensk författarinna som blev världsberömd för sin roman Hiroshimas blommor. Det var den första romanen om atombombningarna som publicerades utanför Japan, och det på 29 språk. Edita och hennes man Ira Morris höll ett vilohem för atombombsöverlevande och hon var den första kvinna som blev hedersmedborgare i staden. Edita Morris efterlåtenskap genererar ett stort fredspris som delas ut till kulturarbetare från olika delar av världen.

Plats: Östasiatiska Museets hörsal

Arrangör: Östasiatiska Museets Vänner