gallery/drake2

ÖSTASIATISKA MUSEETS VÄNNER

gallery/exterior 402

Östasiatiska Museets Vänner är en förening vars syfte är att stödja Östasiatiska Museets verksamhet - bland annat genom inköp av konstföremål - samt att främja studier av östasiatisk konst och kultur.

Aktuellt - Nästa föreläsning: 25 november kl. 14.00 i Östasiatiska museets hörsal

Föreläsning av professor Uta Lauer ”The Collector´s Touch-Elegant Gatherings and Southern Literati Culture”

In 1644, Xiang Yukui mounted together a painting by Qiu Ying and a piece of calligaphy by Wen Zhengming, thus creating a new work of art. The subject of both, the painting and the calligraphy is a poetic text by a Song dynasti politician, describing the various sites in his garden, The Garden of Solitary Enjoyment. The  lecture will explore this scroll in the context of Southern Literati culture.

Föreläsningen hålls på engelska. 

Arrangör: ÖMV