Östasiatiska Museets Vänner är en förening vars syfte är att stödja Östasiatiska museets verksamhet, bland annat genom inköp av konstföremål, samt att främja studier av östasiatisk konst och kultur. 

 

Som medlem får du bl.a. möjlighet att delta i olika aktiviteter som Vännerna arrangerar, såsom gratis föreläsningar och specialvisningar, samt resor och utflykter till intressanta museer och samlingar i Sverige och utomlands.