VÄLKOMMEN TILL ÖSTASIATISKA MUSEETS VÄNNER! 

Östasiatiska Museets Vänner är en förening vars syfte är att stödja Östasiatiska Museets verksamhet

- bland annat genom inköp av konstföremål - samt att främja studier av östasiatisk konst och kultur.

 

 

Välkomna till föreläsning, 20 oktober kl. 14.00:

 

Kinakommitten blir 100 år i år och det firas med ett seminarium lett av Kinakommitténs ordförande Jan Romgard och museets intendent Michel Lee.

 

Kinakommittén i Stockholm vars satsning på Kinaforskning lade grunden till Östasiatiska museet. Kommittén ledde och finansierade Sveriges första stora vetenskapliga utbyten med republiken Kina under en tid av omfattande politiska förändringar i landet. Dess samarbete med Kina i arkeologi och paleontologi gav upphov till banbrytande upptäckter av förhistoriska arkeologiska kulturer i Kina och till upptäckten av Pekingmänniskan. Kommitténs Kina-utbyten lade också grunden till Östasiatiska museets samlingar och gav förutsättningar för Sveriges då ledande forskning om Östasiens arkeologi och konsthistoria. Detta bidrog till att stärka Uppsala universitets och Naturhistoriska riksmuseets paleontologiska kartläggning av livets utveckling på jorden i en då ännu outforskad region. Dessa samlingar utgör ett ovärderligt kulturarv.

 

Plats: Östasiatiska Museets hörsal

Arrangör: Östasiatiska Museets Vänner 

Gratis för Vänföreningens medlemmar. Medlemmar behöver inte boka plats.