Styrelsen består idag av:

 

Sigrid Falkman, ordförande 

Louise Kinberg, medlemssekreterare

Anna Palmqvist, suppleant

Jan Romgard, styrelseledamot 

Eva Samuelson, programansvarig

Hélène Silfverschiöld, redaktör

Bo Suneson, skattmästare

Anders Welander, sekreterare

Anna Westin, styrelseledamot

Michel Lee, museets representant