Styrelsen består idag av:

 

Sigrid Falkman, ordförande 

Louise Kinberg, medlemssekreterare

Anna Palmqvist, suppleant

Jan Romgard, styrelseledamot 

Eva Samuelson, programansvarig

Hélène Silfverschiöld, redaktör

Bo Suneson, skattmästare

Anders Welander, styrelseledamot 

Anna Westin, sekreterare

Michel Lee, museets representant

 

Styrelsen valdes vid årsmötet 27 september 2021.