Årsmötet planeras till slutet av september. Separat kallelse kommer med posten.