I kalendariet tar vi upp olika aktiviteter i Sverige och utomlands med inriktning på östasiatisk konst och kultur.

 

Tips om aktiviteter, föreläsningar och utställningar som kan intressera Vänföreningens medlemmar är varmt välkomna att skickas till: info@ostasiatiska-museets-vanner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 augusti kl. 18:00 – 19:00: Swedish-Korean History Lecture – Meetings of Korea and Sweden in the Early 20th Century

In this lecture, Dr. Hyojin Lee explores the significant moments in Swedish-Korean relations during the earlier part 20th century. Dr. Lee will focus on the visit to Korea by Swedish Crown Prince Gustaf VI Adolf in 1926. Dr. Lee will also highlight the story of Choi Yeongsuk – a Korean woman that studied in Sweden starting in 1926. Dr. Hyojin Lee is a lecturer at Heidelberg University. 

Plats: Östasiatiska museet, Hörsalen. Föreläsningen hålls på engelska.  

 

11 september kl. 18.00: Föredrag om japansk litteratur 

Studierna i japanska språket ledde till att Hans-Göran Ankarcrona reste till och fick jobb i Japan på 70-talet, för att senare under lång tid vara verksam som auktoriserad översättare från japanska till svenska i Sverige. Parallellt med detta väcktes och förstärktes intresset för den japanska litteraturen så mycket att han på senare år har översatt och givit ut japanska verk på svenska. Alla är varmt välkomna att komma och höra honom berätta om sin japanska litterära resa.

Plats: Etnografiska museet. Fri entré. Se mer här.

 

1 oktober kl. 18.00 - 19.00: Föreläsning: Boro - Japanska trastextilier.

Föredraget hålls av Världskulturmuseernas Japan-intendent Petra Holmberg som berättar om bakgrunden till boro och hur trastexilierna används i modet idag. Plats: Östasiatiska museets hörsal. Pris: 80 kr. Boka plats på museets hemsida.

 

20 oktober kl. 14.00: Kinakommitten blir 100 år i år och det firas med ett seminarium lett av Kinakommitténs ordförande Jan Romgard och museets intendent Michel Lee.

Kinakommittén i Stockholm vars satsning på Kinaforskning lade grunden till Östasiatiska museet. Kommittén ledde och finansierade Sveriges första stora vetenskapliga utbyten med republiken Kina under en tid av omfattande politiska förändringar i landet. Dess samarbete med Kina i arkeologi och paleontologi gav upphov till banbrytande upptäckter av förhistoriska arkeologiska kulturer i Kina och till upptäckten av Pekingmänniskan. Kommitténs Kina-utbyten lade också grunden till Östasiatiska museets samlingar och gav förutsättningar för Sveriges då ledande forskning om Östasiens arkeologi och konsthistoria. Detta bidrog till att stärka Uppsala universitets och Naturhistoriska riksmuseets paleontologiska kartläggning av livets utveckling på jorden i en då ännu outforskad region. Dessa samlingar utgör ett ovärderligt kulturarv.

Plats: Östasiatiska Museets hörsal

Arrangör: Östasiatiska Museets Vänner