Boksläpp: Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 82

Statens museer för världskultur ger nu ut BMFEA nummer 82: 100th Anniversary of the Discovery of the Yangshao Culture by Johan Gunnar Andersson (1874-1960)

År 1914 bjöds Johan Gunnar Andersson, då chef för SGU, till Kina för att utveckla geologisk fältforskning och gruvverksamhet och 1921 grävde han och hans kinesiska kollegor ut en neolitisk bosättning i Yangshao i Henan-provinsen. Utgrävningen markerar början på arkeologiskt fältarbete i Kina, vetenskaplig kommunikation över Eurasien inom arkeologi och skapandet av en offentlig institution för förvaltning och visning av östasiatiskt materiell kultur i Sverige: Östasiatiska museet i Stockholm. För att fira hundraårsjubileet av upptäckten av Yangshao-kulturen publiceras en jubileumsvolym av bulletinen.

Forskare baserade i Sverige, Kina, Förenta staterna och Storbritannien ger perspektiv på det kinesisk-svenska samarbetet och dess tidiga resultat i det kinesiska respektive svenska sammanhanget och ger exempel på nutida fältarbete i det området Andersson en gång arbetat, på hur lokalsamhället möter omvandlingen av en plats till "kulturarv" och av analyser av det arkeologiska materialet som förvaltas i Stockholm.

Pris: 425 kr.

Boken går att köpa här