gallery/drake2

ÖSTASIATISKA MUSEETS VÄNNER

Som medlem i Vänföreningen ger du ett betydelsefullt stöd till Östasiatiska Museets verksamhet.

 

Med medlemskap i Vänföreningen får du möjlighet att delta i olika aktiviteter som Vänföreningen arrangerar. Förutom föreläsningar och specialvisningar organiserar vi även resor och utflykter till intressanta museer och samlingar runt om i Sverige och utomlands. I Vänföreningens Nyhetsbrev, som utkommer 4 gr/år får du information om aktuella utställningar och andra evenemang. Som medlem får du dessutom 10 % rabatt i museibutikerna på Östasiatiska Museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska Museet i Stockholm.


Medlemsavgiften betalas genom insättning på föreningens PlusGiro 495 62 17-6. Ange namn, adress och födelseår. Eller skicka en intresseanmälan till info@ostasiatiska-museets-vanner.se. Medlemsavgiften gäller fram till årskifte.

 

ÅRSAVGIFTER:
Enskild: 200 Kr
Par: 375 Kr
Ungdom (under 25 år): 150 Kr
Pensionär: Enskild 175 Kr
Pensionär: Par 325 Kr


Vid medlemsfrågor eller adressändring: kontakta: info@ostasiatiska-museets-vanner.se 

eller medlemssekreterare Louise Kinberg på tel. 073-5303434.